Algemeen
Picasa handleiding
Intro Picasa
Picasa installeren
Picasa 3.9 NL Google+
Picasa 3 downloaden
Functionele gids
Werkvolgorde in Picasa
Is je scherm wel goed?
Is vierkant wel vierkant?

Alfabetische gids
Afdrukken 1 (bestellen)
Afdrukken 2 (printen)
Albums
Back-up
Bestanden en meer
Blogger
Bijsnijden
Cadeau-cd
Collage maken
Corrigeren
Delen foto
Diavoorstelling
DPI uitleg
Effecten
E-mail 1 (bijlagen)
Exporteren
Film
Formaat vergroten
Formaat verkleinen
Geocoderen
Histogram
Importeren
JPEG
Kleurtemperatuur
Labels (tags)
Locaties
Mappenbeheer
Mapweergave
Naamlabels
Naam wijzigen
Onderschriften
Opslaan
Opties
Personen
Posters printen
RAW
Recht maken
Retoucheren
Rode ogen
Screensaver en meer
Sneltoetsen
Sorteren
Tekst toevoegen
Undo (ongedaan maken)
Uploaden
Verplaatsen en meer
Verbergen of verwijderen
Webalbums
Weergave
Zoeken en meer
Zwart-wit

Bijlagen
Dia's en foto's scannen
Fotoboek of fotoalbum
Goed delen
Nu jij nog?
Perspectiefcorrectie
Windows Fotogalerie
Photology ook niet

Picasa 4
Picasa 4 downloaden
filmpje-filmmaker
Google Photo
Picasa nederlands
Picasaweb Picasa 4

Picasa archief
Picnik via Picasa
Apple toch beter?
Picasa 3.6 NL
Picasa 3.8 NL Picnik
Picasa 3 boeken
Toch maar Adobe?
 

Naam wijzigen in Picasa

De veranderingen in Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+.

De letter N heeft nog twee Picasa-onderwerpen in petto: Naam wijzigen en Naar nieuwe map verplaatsen, maar het laatste onderwerp stel ik uit tot de letter V van Verplaatsen.

De functie Naam wijzigen is bedoeld voor bestandsnamen – niet voor de namen van mappen of albums - dat gaat via “Mapbeschrijving bewerken” of “Albumbeschrijving bewerken” (zie Mappenbeheer en Albums).

Eigen bestanden (bijvoorbeeld teksten) hebben vanouds bestandsnamen die je meestal zelf hebt verzonnen, maar fotobestanden uit jouw digitale camera krijgen automatisch een naam in de vorm van een paar letters en een volgordenummer, bijvoorbeeld HPIM2946.JPG (elk cameramerk heeft karakteristieke letters en een eigen manier van nummeren).

Dit lijkt erg onhandig en daardoor heb je misschien de neiging om deze "namen" aan te willen passen met een tekst die iets zegt over de foto, bijvoorbeeld ”Winterkoninkje-3”.
Maar dat moet je pas doen als je goed hebt nagedacht over een betere nummering van je hele archief en als je ook begrijpt wat daarvan de gevolgen voor sorteren zijn.
Bovendien kun je in Picasa onderschriften (“titels”) typen om nadere informatie over een foto te geven en dat is beter en handiger (zie Onderschriften).

Opmerking: sommige importeerprogramma’s hebben ook de neiging om de originele bestandsnamen aan te passen. Schakel die optie uit of gebruik dat programma gewoon niet, want importeren via Picasa gaat prima zonder dat Picasa iets op eigen houtje verandert.

Voorbeeld 1

Ik heb onlangs per e-mail een mooie foto ontvangen die zeker de moeite waard was om in mijn map “Diversen” op te slaan, want hij past niet goed tussen mijn eigen foto’s.
De fotografe had de bestandsnaam al aangepast in een vorm die kennelijk voor haar zinvol is (die staat onder de linker foto), maar ik wil liever een bestandsnaam die voor mij meer betekenis heeft en die staat nu onder de rechter foto.

picasa3 handleiding naam-wijzigen 1

In een map zoals “Diversen” is zo’n naamaanpassing geen enkel bezwaar, want die map is bedoeld voor een wisselend allegaartje dat niet in een bepaalde naam- of datumvolgorde hoeft te staan.

Voorbeeld 2

Ik zou bijvoorbeeld in de verleiding kunnen komen om een serie die ik tijdens een reünie heb gemaakt te gaan hernoemen - uiteraard pas na verwijdering van de slechte foto’s en correctie van de overblijvers (10 stuks). Vervolgens zet ik die foto’s in een mooiere volgorde door de miniaturen te verslepen en dan selecteer ik alle foto’s zoals hieronder:

picasa3 handleiding naam-wijzigen 2

Opmerking: selecteren van meerdere bestanden gaat in Picasa op dezelfde manier als in de Windows Verkenner, maar zonder risico op ongewenste kopiebestanden. Zie Verplaatsen voor meer informatie hierover - ook over de functie van de selectieknopjes onderaan.

Dan kies ik Bestand > Naam wijzigen of Afbeelding > Meerdere bewerken > Naam wijzigen, maar het is veel handiger om meteen op functietoets F2 te drukken. Dan zie ik het linker venstertje met de originele bestandsnaam van de eerste foto van die serie:

picasa3 handleiding naam-wijzigen 3A    picasa3 handleiding naam-wijzigen 3B


Ik kan dan meteen een nieuwe en zinvoller naam typen zoals “Reünie-HTS” en omdat de twee mogelijke automatische toevoegingen meestal zinloos zijn en bovendien veel te lange namen veroorzaken, kan ik daarna op de knop Naam wijzigen klikken of nog handiger meteen op de Enter-toets drukken.

Dan krijgt elke foto in die serie de nieuwe bestandsnaam "Reünie-HBS" met een automatisch volgnummer (dus Reünie-HBS-1 t/m Reünie-HBS-9), maar de eerste foto niet en dat is niet logisch. Dat probleem had ik echter kunnen voorkomen door er meteen een startnummer bij te typen, dus zoals “Reünie-HTS-1”.

Is dit verstandig?

Dit lijkt wel een goede aanpak en zal in sommige situaties ook best bruikbaar zijn, maar in een jaarverzameling is dit slechts een hele kleine serie en het is dus veel logischer om die foto’s te hernummeren van bijvoorbeeld 2007-1432 t/m 2007-1441. Ik hoef dan na selectie en F2 alleen maar het startnummer 2007-1432 te typen omdat ik al tot 1431 gekomen was bij de vorige opnamen in jaarmap 2007. Dat is in een mum gebeurd.

Als dat jaar dan voorbij is, is de inhoud van die jaarmap niet alleen keurig op orde, maar ook keurig door-genummerd en levert “sorteren op naam” altijd mijn voorkeursvolgorde op.

Opmerking: door tijdelijk te sorteren op datum kan ik de originele volgorde weer even zien – aangenomen dat er geen foto’s van andere camera’s tussen zitten die foutief gedateerd zijn.

Zulke abstracte bestandsnamen zijn veel zinvoller dan je op het eerste gezicht denkt, want nu weet je precies waar zulke foto’s thuishoren en als ze door correcte instelling van je camera ook juist zijn gedateerd, zijn die foto daarmee perfect gearchiveerd – zeker als je er ook nog onder­schriften en eventueel trefwoorden bij typt (die heten sinds Picasa3 “labels” of “tags”).

Opmerking: hernummeren kun je dus het beste doen meteen nadat je een nieuwe serie in orde hebt gemaakt. De sorteerproblematiek komt nog apart aan bod (zie Sorteren).

Album?

Natuurlijk kan ik van deze serie ook een nieuw album maken zoals hieronder:

picasa3 handleiding naam-wijzigen 4

Dat krijgt dan wel de naam “Reünie-HTS” en natuurlijk de juiste datum en locatie. Maar ik zou het maken van een apart album toch logischer vinden als het om een uitgebreidere serie ging waaraan ik persoonlijk ook meer belang zou hechten. 
Vandaar dat ik dit kleine album al na een paar maanden heb verwijderd en toen de foto’s heb toegevoegd aan mijn reeds bestaande album “Diversen”, dat weer niets te maken heeft met de hierboven genoemde map “Diversen”. Dit album bevat namelijk foto’s uit mijn jaarmappen 2005 t/m 2009 waar ik anders geen raad mee weet (zie verder bij Albums).

Opmerking: natuurlijk heb ik deze serie ook tijdelijk op Picasaweb gezet voor de paar oude medeleerlingen die nog op die reünie aanwezig waren, want 10 foto’s is net een beetje de grens om ze met behoud van een behoorlijke kwaliteit per e-mail te mogen verzenden.

Foto’s later tussenvoegen

Vaak moeten achteraf (helaas soms maanden later) nog opnamen afkomstig van andere camera’s worden tussengevoegd – in dit geval bijvoorbeeld een paar foto’s die door een fotograaf van die school waren gemaakt. Die kan ik dan na tussenvoegen individueel her­noemen met nummers zoals 2007-1432A, enzovoort. Dit is weliswaar iets meer werk, maar omdat het zelden om veel foto’s gaat, valt dat dus wel mee.

Bovendien omzeil ik dan de problematiek van een eventueel incorrecte datering van die aangeleverde foto’s en de daaruit voortvloeiende sorteerproblematiek. En door de toege­voegde letters blijft ook altijd duidelijk dat het niet om eigen opnamen gaat.

Conclusie

Naam wijzigen (“hernummeren”) is dus een belangrijke faciliteit van Picasa, maar “bezint dus eer gij eraan begint”. En het bovenstaande kan je daarbij helpen – het is een systeem dat mij in combinatie met het gebruik van jaarmappen uitstekend bevalt – ook bij het samen­stellen van oude jaargangen uit gescande kleurendia’s en papieren foto’s.
De flexibiliteit van Picasa om je foto’s ook handmatig te kunnen herschikken alvorens te gaan hernummeren is daarbij van een belangrijk en zeldzaam gemak.

Opmerking: de vraag "Naam wijzigen?" verschijnt automatisch als je foto's naar een andere map verplaatst die al dezelfde foto's bevat. Dat is zinvol, maar vergt wel enige uitleg – zie daarover bij Verplaatsen!

Auteur: Rinus Alewijnse

Foto verkleinen

Uit een heel gewone 12 megapixel-camera komen al bestanden van 4 MB met ongeveer 4000 x 3000 pixels. Voor veel toepassingen zijn dat te grote bestanden. Daarom wil je vaak een foto verkleinen. Maar hoe doe je dat nu precies? En welke software gebruik je daar voor? Is er online foto bewerk software beschikbaar? Alles hierover lees je in het artikel over foto's verkleinen.

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF


Meer over dit onderwerp

CanonCanon digitale camera's - overzicht van camera's van Canon
Inleiding materiaalUitrusting - Het materiaal van de natuurfotograaf
Nikon D5100Nikon D5100 met full hd film mogelijkheid - Nikon D5100 review