Algemeen
Overzicht snelgids
Picasa voor beginners
Picasa installeren
Picasa fotoviewer
Functionele gids
Werkvolgorde in Picasa

Importeren
Foto's van camera
Foto's van scanner
Foto's van schijven

Bewerken - basis
Bijsnijden
Recht maken
Rode ogen
Ik doe een gok
Auto-contrast
Auto-kleur
Retoucheren
Tekst op foto zetten

Bewerken - afstellen
Contrast en kleur

Bewerken - effecten
Scherper maken
Sepia-kleuring
Zwart-wit (Z/W)
Korrel toevoegen
Tint veranderen
Zachte focus
Glans toevoegen
Focus zwart-wit

Ordenen
Albums maken
Back-up maken
Mappen gebruiken
Sorteren / hernummeren
Verplaatsen / hernoemen
Zoeken naar foto's

Presenteren
Afdrukken (printer)
Cadeau-CD maken
Collages maken
Diavoorstelling
Filmpjes maken
Geocoderen
Poster afdrukken
Schermafbeeldingen
Screensaver maken

Exporteren
Foto's e-mailen
Foto's exporteren
Foto uploaden Picasaweb

Verder kijken
Websites fotobewerking
 

Foto’s veilig stellen via Picasa: back-up

De veranderingen in Google Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+ voor meer informatie en kijk ook eens bij Webalbums via Picasaweb.

Niemand raakt graag foto’s kwijt – zeker niet als je er veel zorg aan hebt besteed. Maar je kunt zelf iets doms doen of je computer kan “de geest geven” en dan is het maar de vraag of herstel zonder verliezen mogelijk is. Dus je moet regelmatig reservekopieën maken en dat noemen we “back-uppen”. En dat kan op dvd-schijfjes of op een extern schijfje.

Opmerking: zelfs al gaat er nooit iets mis, zul je toch een keer aan een nieuwe computer toe zijn en dan heb je die reservekopieën nodig om je verzameling over te zetten. Maar zelfs als je dat niet doet, kun je toch altijd een beroep op die kopieën doen en dat voelt veilig.
 

Nu hangt het er maar vanaf hoe je Picasa gebruikt, maar als je dat ongeveer doet zoals be­schreven in werkvolgorde, zal het programma veel gegevens over correcties en albums (en vanaf Picasa 3.6 ook over personen) gaan bevatten die je op Windows-niveau niet ziet.

Daarom moet je die back-ups via Picasa maken, want dan worden al die extra gegevens ook vastgelegd. Gelukkig kan dat heel gemakkelijk en Picasa houdt dan keurig bij wat er sinds de vorige back-up bijgekomen en veranderd is. Je eerste back-up zal dan omvangrijk zijn, maar de aanvul back-ups zijn meestal bescheiden en dus een kleine moeite.

Opmerking: een Picasa back-up heeft dus alleen betrekking op alles wat je in Picasa ziet, dus niet op alles wat je buiten Picasa ook op je computer bewaard. Als dat ook voor jou van belang is, moet je daarvan dus een aparte back-up maken.
Maar als je Picasa alleen maar voor incidentele bijzaken gebruikt zoals het maken van een collage, kun je op dezelfde manier een back-up van je foto’s maken zoals van alle overige documenten. Het is dan belangrijk dat je een back-up programma gebruikt dat bijhoudt wat er sinds de vorige back-up bijgekomen en veranderd is. Zie bijvoorbeeld Visual Steps

Eerste volledige Picasa back-up

Na het starten van Picasa kies je Extra > Back-up afbeeldingen. Dan zie je dit scherm:

picasa3 snelgids back-up 1

Het gaat om het onderste deel van dit scherm. In paneel 1 moet je de instellingen vastleggen die je voortaan steeds zal gebruiken en dat heet een “back-upset” (in feite een logboek).
Dus kies Nieuwe set en typ een “naam” in die wat zegt, zoals in de linker afbeelding:    

picasa3 snelgids back-up 2A    picasa3 snelgids back-up 2B

Daaronder volgt een essentiële keuze, namelijk of je nu en in de toekomst alles op cd- of dvd-schijfjes gaat “branden” of dat je daarvoor nu en in de toekomst dezelfde externe usb-schijf gaat gebruiken zoals in de rechter afbeelding. Deze schijven zijn klein en handig en niet meer zo duur, maar toch iets minder veilig (namelijk ook kwetsbaar) dan de gewone simpele en goedkope cd-r of dvd-r schijven.

Daaronder volgt er weer een essentiële keuze, maar ik zou altijd Alle bestanden kiezen, want dan weet je zeker dat alles wat in Picasa zichtbaar is, meegenomen wordt.
Daarna moet je op Maken klikken om deze instellingen voorgoed vast te leggen (je kunt later alleen de naamgeving van deze “set” wijzigen of helemaal opnieuw beginnen).

Opmerking: er zijn twee redenen om een volledig nieuwe back-up te maken, namelijk na een grondige reorganisatie en verbetering van je fotoverzameling of vlak voor het overzetten van die verzameling op een nieuwe harde schijf of op nieuwe computer.

In paneel 2 klik je op Alles selecteren. Je ziet dan voor alle mappen en albums vinkjes ver­schijnen en vervolgens berekend Picasa hoeveel gigabytes opgeslagen moeten worden. Je kunt hier wat op beknibbelen door de groene albums en een paar werkmappen met tijdelijke foto’s af te vinken, maar bij een behoorlijke verzameling heb je toch al gauw één dvd-r schijf nodig (of zeven cd-r’s, maar dat is onhandig). Bij een externe schijf speelt dat geen rol.

Daarna kun je het proces starten met de knop Branden. Picasa geeft dan zelf wel aan dat je een cd of dvd schijf moet plaatsen en wanneer je die moet wisselen. Nummer die schijven met een geschikte viltstift en bewaar ze zorgvuldig in een spindeldoosje. Als je een externe schijf gebruikt, heet die knop Back-up en moet je alleen zorgen dat die schijf al aangesloten is (bij eerste gebruik is gaat daar een kleine installatieprocedure aan vooraf).

Vervolg back-ups

Wanneer je de volgende “aanvul back-up” moet uitvoeren, hangt helemaal van de situatie af. Bij gebruik van een externe schijf kun je dat op elk moment doen – zelfs al zijn er maar tien foto’s aan je verzameling toegevoegd. Maar bij gebruik van cd’s of dvd’s zul je dat pas doen als er een paar honderd foto’s zijn toegevoegd. Of die dan nog net op één cd passen of dat je daarvoor toch een “halve” dvd nodig hebt, hangt helemaal van het aantal en de omvang van die fotobestanden af. Maar zelfs al wordt zo’n schijfje maar gedeeltelijk benut, moet je de volgende keer toch weer een nieuw schijfje uit je voorraad pakken.

Je doet alles precies zoals hierboven, maar je gebruikt wel steeds dezelfde back-upset, want daarin wordt immers door Picasa bijgehouden wat er de vorige keren is gebeurd.

Er is normaliter geen reden om grote hoeveelheden mooie foto’s van je harde schijf te verwijderen, tenzij vanwege ruimtegebrek (maar dan ben je eigenlijk aan een nieuwe of tweede harde schijf toe of zelfs aan een nieuwe computer). Maar die foto’s staan nog wel op de reeds gemaakte back-ups en je moet dus goed nadenken wat daarvan de gevolgen zijn als je die back-ups ooit moet terugzetten en of je die hoeveelheden dan nog wel wilt?

Hieronder zie je hoe die back-up is vastgelegd op mijn externe Maxtor usb-schijf:

picasa3 snelgids back-up 3A    picasa3 snelgids back-up 3B

Uit het linker venster blijkt dat zo’n schijf allerlei organisatorische zaken bevat, maar het gaat nu natuurlijk alleen maar om de map met de naam Picasa. De inhoud van die map zie je in het rechter venster en dat zie je ook als je de inhoud van een back-up cd of dvd bekijkt.
Het pictogram PicasaRestore is een klein hulpprogramma voor het terugzetten van back-ups.

Terugzetten van back-ups

Vroeg of laat zul je de discipline die je hebt opgebracht om back-ups te maken waarderen, want dan moet je een nog “maagdelijke” computer weer voorzien van jou fotoverzameling.
Wacht dan ook nog even met het downloaden en installeren van Picasa, maar leg eerst de eerste Picasa back-up cd/dvd in het laatje (vandaar dat de nummering belangrijk was). Dan verschijnt vanzelf het onderstaande venstertje: 

picasa3 snelgids back-up 4

Opmerking: bij gebruik van een externe schijf moet je die natuurlijk eerst installeren en dan moet je op die schijf de map Picasa openen en het pictogram PicasaRestore aanklikken.

Hoewel je de mogelijkheid hebt om de back-ups in een bepaalde hoofdmap te plaatsen, is het verstandiger om de stip bij Oorspronkelijke locaties te laten staan en dan op Volgende te klikken. Dan gaat alles vanzelf en bij gebruik van een externe schijf in een sneltreinvaart. Bij gebruik van cd/dvd wordt wel aangegeven wanneer je de schijf met het volgende nummer moet plaatsen en duurt het allemaal wat langer.

Als dat is gebeurd, kun je Picasa downloaden en installeren (kies dan uiteraard voor de persoonlijke mappen) en zal Picasa na start best veel werk hebben om alle foto’s weer in volle glorie te tonen. En dan alles goed is gegaan, zie je alles weer zoals voorheen.

Zie de Picasa handleiding voor meer informatie over Back-up en Opslaan.

Meer over backup

U leest meer over backup en foto opslag in de cursus fotografie bij het onderdeel foto opslag.

Dia's scannen

In dit digitale tijdperk zijn er steeds meer mensen die hun oude dia's scannen en zo digitaliseren. Hiervoor heb je een diascanner nodig. Je kunt het scannen van dia's ook door een gespecialiseerd bedrijf laten doen. Dan betaal je meestal een klein bedrag per dia. Je bent dan wel in één keer klaar met deze tijdrovende klus.

Film maken

Met je smartphone kun je gemakkelijk kleine filmpjes maken. Maar als je van al die losse filmpjes één film wilt maken, wordt het al lastiger. Daar heb je speciale software voor nodig, zoals bijvoorbeeld Pinnacle. Je kunt ook een film maken van een serie foto's. Dan kan gemakkelijk met Picasa van Google.

Fotoshop

Wil je foto's bewerken, dan heb je daar speciale software voor nodig. Je kunt dan kiezen voor Fotoshop of voor een gratis programma zoals als Picasa. Een betaald programma heeft doorgaans meer mogelijkheden en wordt veel door professionals gebruikt. Maar ook gratis software kent steeds meer functies. Als je weinig functies nodig hebt, kun je wellicht met gratis fotosoftware uit de voeten.

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF


Meer over dit onderwerp

ProductfotografieProductfotografie - tips voor goede productfoto's
SneltoetsenSneltoetsen in Picasa
E-mail 2 (in-line)E-mail met foto's met hulp van Picasa