Algemeen
Overzicht snelgids
Picasa voor beginners
Picasa installeren
Picasa fotoviewer
Functionele gids
Werkvolgorde in Picasa

Importeren
Foto's van camera
Foto's van scanner
Foto's van schijven

Bewerken - basis
Bijsnijden
Recht maken
Rode ogen
Ik doe een gok
Auto-contrast
Auto-kleur
Retoucheren
Tekst op foto zetten

Bewerken - afstellen
Contrast en kleur

Bewerken - effecten
Scherper maken
Sepia-kleuring
Zwart-wit (Z/W)
Korrel toevoegen
Tint veranderen
Zachte focus
Glans toevoegen
Focus zwart-wit

Ordenen
Albums maken
Back-up maken
Mappen gebruiken
Sorteren / hernummeren
Verplaatsen / hernoemen
Zoeken naar foto's

Presenteren
Afdrukken (printer)
Cadeau-CD maken
Collages maken
Diavoorstelling
Filmpjes maken
Geocoderen
Poster afdrukken
Schermafbeeldingen
Screensaver maken

Exporteren
Foto's e-mailen
Foto's exporteren
Foto uploaden Picasaweb

Verder kijken
Websites fotobewerking
 

Werkvolgorde in Picasa

De veranderingen in Google Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+ voor meer informatie en kijk ook eens bij Webalbums via Picasaweb.

Picasa is prima geschikt om je te helpen bij het beheren van je hele foto-verzameling. Maar dan moet je wel in een vaste volgorde leren werken en dat is vooral een kwestie van dis­cipline - anders wordt het een warboel.

Picasa wordt dan jouw hoofdprogramma voor bijna dagelijks gebruik, ook al zul je zo nu en dan voor een speciaal klusje wel eens even een ander programma nodig hebben.

Mappen

Als je het hele jaar door foto’s maakt, vormen die met elkaar een soort verslag van je leven en het is dus logisch om die in opeenvolgende jaarmappen op te slaan en niet verspreid over tientallen mapjes zoals je waarschijnlijk tot nu toe hebt gedaan. Zie Mappen gebruiken.

Bovendien zijn al die aparte mapjes overbodig omdat je alle foto’s in Picasa overzichtelijk en thematisch kunt indelen door virtuele albums te maken of aan te vullen. Zie Albums maken.

Dat is de eerste, maar zeer wezenlijke stap om een einde aan de warboel te maken en als je nog maar pas bent begonnen, kun je nog gemakkelijk van het slechte pad af.

Opmerking: als je naast gewone foto’s ook bijzondere fotoprojecten hebt (bijvoorbeeld voor een fotoclub), moet je daarvoor een andere mappenstructuur bedenken. En omdat je daar­voor misschien een meer gespecialiseerd programma nodig hebt, kun je die verzameling beter gescheiden houden van je gewone verzameling in Picasa en dat kan heel goed. 

Stappenplan

Hieronder volgt in 5 stappen wat je moet doen als je een nieuwe serie foto’s hebt gemaakt en ik ga er van uit dat het om gewone alledaagse foto’s gaat. Bij deze stappen wordt steeds verwezen naar de uitgebreidere beschrijvingen in deze snelgids of in de handleiding.

1.      Foto’s overzetten vanuit je camera

Foto’s en eventueel filmpjes kunnen overal vandaan komen, maar de meeste zullen toch uit je eigen camera(‘s) komen. Die kun je op allerlei manieren naar een map op je harde schijf kopiëren, maar via Picasa gaat dat zonder poespas en bepaal je helemaal zelf waar ze te­recht gaan komen. Dus dan moet je wel begrijpen wat je doet.

Opmerking: dat je ze vanaf Picasa 3.6 ook tegelijkertijd kunt uploaden naar Picasaweb, kan misschien wel eens van pas komen, maar met een klein omwegje kon dat toch al.

Gezien de bovenstaande overweging, hoef je dus de volgende keer niet anders te doen dan dezelfde map te kiezen als de vorige keer en hoef je maar 1x per jaar een nieuwe map te maken. Dat zie je hieronder waar in het eerste vakje weer de map 2010 gekozen is uit het beschikbare lijstje van al eerder gekozen mappen.

Opmerking 1: zelfs als een nieuwe serie een paar foto’s bevat die niet in je actuele jaarmap thuishoren, kun je ze daarna in Picasa gemakkelijk naar een meer geschikte map slepen.

Opmerking 2: vanaf Picasa 3.6 is het mogelijk dat automatisch map(pen) worden gemaakt met de datum van importeren of de opnamedata als mapnaam. Of dat een zinvol alternatief is voor jaarmappen, moet je zelf beslissen – in ieder geval krijg je dan veel of zelfs heel veel mappen per jaar. Of dan het gebruik van albums nog zinvol is, kan ik niet beoordelen.

picasa3 snelgids werkvolgorde 1

Picasa voorkomt ook dat al eerder gekopieerde foto’s nogmaals worden gekopieerd als ze toevallig nog “op je camera staan” en natuurlijk kun je het kopiëren ook beperken tot enkele foto’s uit een andere camera. 
Voor meer informatie zie Foto's van je camera en voor foto’s uit andere bronnen zie Foto’s van je scanner of Foto’s van een schijf.

2.      Foto’s beoordelen en verwijderen

Bij anderen zie ik vaak dat men veel slechte en overbodige foto’s in allerlei mappen laat staan, want men heeft de misbaksels immers al in de camera gewist.

Maar dat is onvoldoende, dus selecteer de eerste nieuwe foto en start een diavoorstelling, zet gekantelde foto’s rechtop en markeer dan meteen de slechte en overbodige foto’s met een gele ster (sorry voor de nare associatie). Doe dit rustig en zorgvuldig en sluit dan de diavoorstelling.

Selecteer dan de met een ster gemarkeerde foto’s en druk op de Delete-toets zodat ze uit de serie verdwijnen en naar de Prullenbak worden verplaatst (terugzetten blijft dus eventueel nog mogelijk zolang je die prullenbak niet hebt geleegd en dat moet je wel een keer doen). 

Het is heel normaal dat op deze manier zo’n 25% van je foto’s in het niets zal verdwijnen en dat is helemaal niet erg, want je hebt er meestal veel te veel – of van jezelf of van anderen.

3.      Foto’s verbeteren

De overgebleven foto’s zijn ook nog niet perfect, maar kunnen met enkele kleine correcties worden verbeterd. 

Deze stap mag je dus nooit overslaan en die gaat altijd in dezelfde volgorde: dubbelklik op de eerste nieuwe foto om in het bewerkingsvenster te komen zoals hieronder en begin dan gewoon: rode ogen wegwerken (indien nodig), vlekje retoucheren (indien nodig), scheefstand opheffen (meestal), overbodige of storende details bij de randen wegsnijden (meestal), contrast en helderheid en/of kleur aanpassen (soms), scherpte ver­beteren (soms) en eventueel een kale lucht een beetje tint geven (zelden).

Opmerking: het gaat hierbij nooit om effecten zoals sepia of zwart-wit – die horen niet tussen je gewone foto’s in een jaarmap. Trucjes doe je met kopiebestanden in een aparte map en meestal voor bijzondere gelegenheden, zoals de jaarwisseling. Met kopieën mag je immers doen wat je wilt omdat dan de inhoud van de jaarmappen “buiten schot” blijft.

picasa3 snelgids werkvolgorde 2

Dus: de slechte waren er al uit en de goede worden er nog een stuk beter van en dan krijgt je verzameling pas “kwaliteit”. Voor meer informatie zie Corrigeren.

4.      Foto’s ordenen en hernummeren

De toegevoegde foto’s staan nu nog in de volgorde zoals je ze genomen hebt, maar dat is vaak meer toeval dan wijsheid. Daarom kun je meestal door bepaalde foto’s in de serie te verplaatsen (in Picasa gaat dat gewoon met slepen) een betere of mooiere volgorde maken - ik kan daar geen regels voor geven: dat moet je zelf leren zien.

Om daarna te voorkomen dat je die nieuwe volgorde door hersorteren kwijt raakt, moet je die serie hernummeren en dat gaat in Picasa erg gemakkelijk: selecteer die serie en kies Naam wijzigen en typ 2010-# waarbij # het gewenste startnummer is - dus aan het begin van het nieuwe jaar 2010-1 en gaande het jaar het eerstvolgende nummer, bijvoorbeeld. 2010-173. 
Dus geen bestandsnamen zoals “Verjaardag-1”, enzovoort. Zie verder bij Sorteren.

Opmerking: later tussenvoegen van door anderen gemaakte foto’s kan altijd, maar die geef je dan individueel nieuwe bestandsnamen zoals 2010-173A enzovoort. Daarmee voorkom je ook dat die opnamen bij hersorteren op verkeerde plaatsen terechtkomen of dat onjuiste datums en/of tijden hersorteren onmogelijk maakt. 

5.      Foto’s aan albums toewijzen

De actuele jaarmap wordt dus zo geleidelijk aan gevuld met zorgvuldig gecorrigeerde en ge­ordende foto’s en is daardoor altijd het bekijken waard. Maar het zijn wel allerlei onderwer­pen door en na elkaar en dus heb je een eenvoudig te gebruiken mogelijkheid nodig om die foto’s te rubriceren. En daarvoor maak je in Picasa albums met algemene thema’s zoals Familie, Huis&tuin, Kinderen & kleinkinderen, Natuur, Parijs, enzovoort. 

In een album zie je dan alleen de foto’s die over dat thema gaan en dat zijn “links” naar de echte foto’s in jouw opeenvolgende (jaar)mappen (het zijn dus geen dubbele bestanden). Het is dus zelfs zo dat dezelfde foto in meerdere albums kan voorkomen.

Als je in 2006 een digitale camera hebt gekocht, ben je dus nu met je 5e jaarmap bezig en zul je misschien 50 albums hebben. Er zal zo nu en dan een album bijkomen (meestal van een recente reis), maar er kan er ook wel eens ééntje weg omdat het een vakantie in 2006 was, want die serie kun je immers ook in jaarmap 2006 terugvinden. 

Maar de meeste albums zullen foto’s uit alle jaarmappen bevatten en die zul je niet licht­vaardig verwijderen, tenzij het om een tijdelijk album ging dat je even nodig had om een speciale selectie voor het maken van een cadeau-cd of webalbum te verzamelen.

picasa3 snelgids werkvolgorde 3

Zie verder bij Albums maken.

Door het typen van onderschriften (‘titels”) en trefwoorden (“labels”) kun je de toegankelijk­heid van je verzameling nog verder verbeteren, maar dat is optioneel en wel veel meer werk dan wat hierboven al is gedaan - zie Onderschriften en Trefwoorden.
En dat geldt ook voor het vastleggen van opnamelocaties en het benoemen van gezichten - zie Geocoderen (of Locaties) en Personen en gezichten.

Verboden!

Op deze wijze bouw je geleidelijk een mooie verzameling op en die mag je niet door de waan van de dag of door de slechte invloed van anderen laten verstoren. En wat ook niet meer mag, is de bestanden in je (jaar)mappen met andere programma’s bewerken, want dat zijn immers de originelen waarop je correcties in Picasa zijn gebaseerd.

Opmerking: als je toch iets bijzonders wilt doen, exporteer je die foto(’s) vanuit Picasa en kun je met die werkkopie(ën) alles doen wat je wilt zonder jouw originelen aan te tasten. Meestal kunnen die werkkopieën na gedane zaken weer worden verwijderd of naar een speciale map zoals Picasa-bewerkingen worden verplaatst. 

Je mag met de Windows Verkenner (dus buiten Picasa om) nooit bestanden of mappen naar andere locaties verplaatsen, want dan kan Picasa ze niet meer vinden en verdwijnen foto’s uit allerlei albums en kunnen correcties verloren gaan. Dit gevaar is niet denkbeeldig als je anderen op jouw computer laat werken, want zij hebben zelden benul van Picasa.

Kan het beter?

Op alles is kritiek mogelijk, maar je zult flink moeten piekeren om iets beters te bedenken, want elke stap heeft invloed op de kwaliteit van je verzameling. De bovenstaande stappen zijn niet bedoeld om het moeilijker te maken, maar om een creatieve en vlotte manier van werken aan te leren die je veel voldoening zal geven.

Het gebruik van jaarmappen is daarbij een principiële keuze die veel problemen voorkomt, maar niet persé aan Picasa is gebonden. Maar dan is het wel noodzakelijk dat een ander programma ook handige mogelijkheden heeft om foto’s te rubriceren en dan blijken er voor Picasa weinig goede alternatieven te zijn. Bovendien zijn die zelden gratis en vaak bar in­gewikkeld en dan denk ik met name aan Adobe Photoshop Elements zoals hieronder:

Op een Apple-computer is Picasa een goed alternatief voor iPhoto: zie Apple toch beter?.

Hoe verder?

Zolang je de ordelijke inhoud van je jaarmappen als “heilig” beschouwd, kun je in Picasa alles doen wat maar mogelijk is: afdrukken (laten) maken, collages en filmpjes maken, foto’s mailen, cd’s maken (die heten cadeau-cd’s), foto’s uploaden naar Picasaweb, enzovoort.

Je hebt dan bij alles wat je doet het voordeel dat je vanuit een goed verzorgde verzameling kunt werken. Dus als je foto’s voor familie op Picasaweb zet, dan is dat meteen een mooie selectie en niet meer het gebruikelijke “zooitje-ongeregeld” dat uit je camera is gekomen.

Alle onderwerpen komen in deze snelgids aan de orde en daarbij wordt dan wel vermeld dat je soms een omwegje moet nemen om te voorkomen dat je brokken gaat maken. Maar dat zul je heel snel normaal en zelfs geruststellend gaan vinden. 

Er is vrijwel geen betere informatie te vinden, want zelfs in het Picasa-boek van Visual Steps ontbreekt vrijwel elk spoor van een doordachte werkwijze. En dat geldt helaas ook voor veel andere informatie over het werken met digitale foto’s - zelfs al ziet die er nog zo gelikt uit.

Conclusie

Als je dan zoveel zorg hebt besteed aan de uitbouw van je fotoverzameling, zou het wel heel sneu zijn als je die door een computerstoring kwijt zou raken. Dus ook het regelmatig maken van back-ups is een “heilige plicht” en via Picasa gelukkig niet zo moeilijk. Zie Back-up.

Zelfs al maak jij geen topfoto’s (dat kan niet iedereen), zal er toch een groot verschil zijn tussen het rommeltje van vroeger en het zichtbaar betere resultaat van deze werkvolgorde. 
En je zult er ook beter van gaan fotograferen - gewoon zo doen dus!

Foto bewerken

Er worden tegenwoordig ontzettend veel digitale foto's gemaakt doordat vrijwel iedereen een digitale camera heeft. Ook met de smartphone worden te pas en te onpas foto's gemaakt.
Deze foto's zijn niet altijd van de juiste kwaliteit. Veel mensen willen daarom hun foto's bewerken. Dat kan eenvoudig met een fotobewerkingsprogramma. Het liefst wil men natuurlijk gratis foto's bewerken.

Picasa

Een goed programma daarvoor is Picasa van Google. Je kunt gemakkelijk Picasa downloaden en installeren en daarna je afbeeldingen bewerken. Er zijn allerlei effecten en instellingen mogelijk met het programma Picasa.

Picasaweb

Picasa heeft een eigen functie voor het maken van een foto website. Deze functie heet Picasaweb of Picasa webalbum en is erg populair. De Picasa webalbums kunnen openbaar of privé ingesteld worden. Je kunt dus ook gemakkelijk je foto's aan familie of vrienden laten zien.

Smartphone case bestellen

Ben je op zoek naar een een beschermhoes voor je iPhone? Je kunt tegenwoordig een smartphone case bestellen met je eigen foto. Wat is persoonlijker dan een beschermhoesje met een van je populaire foto's?

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF