Algemeen
Overzicht snelgids
Picasa voor beginners
Picasa installeren
Picasa fotoviewer
Functionele gids
Werkvolgorde in Picasa

Importeren
Foto's van camera
Foto's van scanner
Foto's van schijven

Bewerken - basis
Bijsnijden
Recht maken
Rode ogen
Ik doe een gok
Auto-contrast
Auto-kleur
Retoucheren
Tekst op foto zetten

Bewerken - afstellen
Contrast en kleur

Bewerken - effecten
Scherper maken
Sepia-kleuring
Zwart-wit (Z/W)
Korrel toevoegen
Tint veranderen
Zachte focus
Glans toevoegen
Focus zwart-wit

Ordenen
Albums maken
Back-up maken
Mappen gebruiken
Sorteren / hernummeren
Verplaatsen / hernoemen
Zoeken naar foto's

Presenteren
Afdrukken (printer)
Cadeau-CD maken
Collages maken
Diavoorstelling
Filmpjes maken
Geocoderen
Poster afdrukken
Schermafbeeldingen
Screensaver maken

Exporteren
Foto's e-mailen
Foto's exporteren
Foto uploaden Picasaweb

Verder kijken
Websites fotobewerking
 

Fotomappen inrichten in Picasa

De veranderingen in Google Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+ voor meer informatie en kijk ook eens bij Webalbums via Picasaweb.

Je moet je digitale foto’s ergens laten, want je kunt ze moeilijk nog allemaal laten afdrukken (vroeger moest je wel, anders had je alleen negatiefstrookjes). Maar de “harde schijven” van moderne computers hebben ruimte voor jaren, dus dat is geen probleem meer. Alleen begint daar wel het probleem, want die fotobestanden moeten wel in mappen worden opgeslagen – anders wordt het een warboel.
Maar hoe voorkom je dat het vervolgens een warboel aan mappen wordt? Daar moeten we het hier maar eens over hebben, want dat doet anders niemand.

Het probleem begint vaak met willekeurige programmaatjes die de taak op zich nemen om de foto’s van je camera automatisch in mappen te plaatsen en dat betekent dus vanzelf dat je foto’s verspreid raken over tientallen mappen met al dan niet logische mapnamen.

Dat moet je dus gewoon niet willen, want bij Foto’s van camera kun je lezen dat je in Picasa heel eenvoudig kunt zorgen dat die foto’s terechtkomen in een map die jij kiest en niet in een map die toevallig door Adobe of Canon of desnoods door Windows is verzonnen en dat geldt ook voor alle andere manieren waarop je foto’s aan je verzameling kunt toevoegen.

En bij Abums maken kun je lezen dat je met Picasa je foto’s zo gemakkelijk kunt rubriceren dat je rustig alle foto’s van dit jaar in dezelfde map kunt opslaan. Zo’n map heet dan gewoon een jaarmap en die noem je gewoon 2010 en dat zou je dus ook voor alle voorafgaande jaren kunnen doen - zie Verplaatsen / hernoemen.

Opmerking: ik bedoel hier met “alle foto’s” de gewone alledaagse foto’s die iedereen maakt, maar geen speciale foto’s voor fotoclub, website of zaak. Die horen wel in aparte mappen.

Een deel van mijn mappen is hieronder zichtbaar in het roodomrande gebied, maar het gaat vooral om de vijf jaarmappen 2005 (toen ben ik begonnen) tot 2009. De eerste 35 foto’s in die laatste jaarmap zie je rechts (in Picasa heet dit venster de bibliotheek):

picasa3 snelgids mappenbeheer 1

Opmerking: ik heb veel mappen, maar voorzover die niet met projecten hebben te maken zijn dat ook jaarmappen met gescande dia’s en foto’s vanaf 1965 en historische mappen.

Rechts zie je meteen (een deel van) de inhoud van de map (of het album) die je selecteert, maar onafhankelijk daarvan kun je rechts razendsnel door de inhoud van alle mappen en albums scrollen als je op zoek bent naar een bepaalde foto of serie. Maar soms zul je toch de zoekmogelijkheden bovenaan moeten gebruiken (zie Zoeken naar foto’s).

De manier waarop de mappen worden getoond, kun je instellen met de knopjes linksboven, maar ook via menu Beeld > Mapweergave. Mij bevalt de boomstructuur en sorteren op “naam” (alfabetisch) het beste, dus zoals in de Windows Verkenner (zie Mapweergave).

Verder is het handig dat de bestandsnamen onder de miniaturen zichtbaar zijn en dat doe je via menu Beeld > Titel miniatuur > Bestandsnaam, al lijken namen zoals HPIM2345.jpg of IMG_0123.jpg volkomen zinloos. Maar je komt er vanzelf wel achter dat ze heel belangrijk zijn bij het op volgorde plaatsen van foto’s (dat heet “sorteren”). Je mag die namen alleen veranderen als je heel goed weet wat je doet (zie  Sorteren / hernummeren).

Mappenstructuur

Tot Windows-XP is de map Mijn afbeeldingen als vanouds de vanzelfsprekende hoofdmap voor foto’s en plaatjes – in Windows-Vista heet die map gewoon Afbeeldingen en is het ook geen submap van (Mijn) Documenten meer – dat is dus wel even wennen. In Windows-7 is de map Mijn afbeeldingen weer terug, maar die bevindt zich in een virtuele bibliotheek die Afbeeldingen heet, dus dat is helemaal wennen.

Opmerking: in Picasa zie je echter alleen de reële mappen (mits ze foto’s bevatten) en het vervelende is dan weer dat de map “Afbeeldingen” in Vista dan “Pictures” wordt genoemd. 

Dus als je in 2007 een digitale camera hebt gekocht, dan zouden er nu in die map - afgezien van wat losse foto’s en een map met “poëzieplaatjes” - maar 4 submappen hoeven te zijn, namelijk 2007, 2008, 2009 en 2010.

De enige vraag is of het misschien toch verstandiger is om die jaarmappen op het D-deel van de harde schijf te plaatsen? De overweging is dan niet alleen dat het C-deel al behoorlijk vol kan zijn, maar ook dat het bij computerpech noodzakelijk kan zijn om het C-deel opnieuw te installeren en daar hebben je foto’s op D dan helemaal geen last van. De map (Mijn) Afbeeldingen op C gebruik je dan alleen als werkmap voor wat fotoklusjes en de werkmappen van Picasa zoals de belangrijke map Picasa met submappen zoals Achtergronden, Collages, Exports en Films (voor filmpjes die je met Picasa hebt gemaakt).

Opmerking: ik kan die eenvoudige structuur niet laten zien omdat het bij mij ingewikkelder is dan bij een “normaal mens”. Maar ik neem aan dat het bovenstaande duidelijk is.

Maar zelfs al is het bij jou waarschijnlijk veel minder overzichtelijk, kun je wel een begin maken met eenvoudige verbeteringen die al heel veel schelen – ook in Picasa:

1.      Selecteer de eerste map en sorteer de inhoud van die map op naam of datum al naar gelang wat het meest realistische resultaat oplevert. Onthoudt dan de datum van de eerste foto, maar als die datum niet realistisch is, probeer dan de werkelijke datum te herinneren of te schatten (dus een reden om voortaan je camera wel goed in te stellen).

2.      Kies Map > Omschrijving bewerken. Stel dat de originele naam van die map “Vakantie Eifel” was, dan zie je dus bijvoorbeeld de linker afbeelding.

3.      Als 19-10-2007 de datum van de eerste foto was, wijzig je de mapnaam in “20071019 Vakantie Eifel” en kun je de datum aanpassen en eventueel nog aanvullende gegevens intypen zoals bijvoorbeeld in de rechter afbeelding: 

picasa3 snelgids mappenbeheer 2A    picasa3 snelgids mappenbeheer 2B
 

4.      Zo doe je dat voor elke relevante map met eigen foto’s, maar niet voor mappen met poëzieplaatjes of wat willekeurige foto’s of voor werkmappen van Picasa.

5.      Als je dan de mappenlijst op naam sorteert, komen de zojuist aangepaste mapnamen in een logische datumvolgorde te staan en is die lijst al meteen een stuk overzichtelijker.

6.      Vervolgens kun je dan nog eens goed naar de inhoud van elke map gaan kijken: welke foto’s zijn bij nader inzien overbodig (en kunnen dus gewoon weg) en welke kunnen met een paar eenvoudige basisbewerkingen zoals rechtmaken en bijsnijden al een flink stuk worden verbeterd.

7.      Hou dit systeem van naamgeving van mappen nog dit jaar vol, maar vanaf volgend jaar begin je met één jaarmap te werken waarvan je de inhoud meteen op orde maakt.

8.      Realiseer je altijd dat je grote ingrepen in de organisatie van bestanden en mappen in Picasa zelf moet doen, zodat dit programma de veranderingen in zijn “database” kan vastleggen. Bovendien werkt dat ook gemakkelijker en veiliger dan de Windows Ver­kenner, zeker nu er in Picasa3 een functie “map verplaatsen” bijgekomen is.
 
Het is ook zinvol om alvast te gaan denken aan een systematische aanpak om je foto’s te gaan rubriceren door middel van albums en eventueel trefwoorden (“labels”), maar een overzichtelijke mappenstructuur moet je eerste zorg zijn (zie Albums maken).

Mappenbeheer

Eén van de vele goede eigenschappen van Picasa is dat het alleen mappen met foto’s en plaatjes laat zien – mappen met andere documenten of lege mappen worden niet getoond.

Dat maakt de mappenlijst overzichtelijker, maar het heeft erg weinig zin om mappen met “poëzieplaatjes” te tonen, dus die zou je onzichtbaar willen maken. Aan de andere kant kan het zijn dat je belangrijke foto’s op “abnormale plaatsen” hebt (bijvoorbeeld op de D-schijf) die Picasa niet laat zien. Daarom heeft Picasa een belangrijk, maar enigszins verborgen venster dat je pas ziet als je Extra > Mappenbeheer kiest zoals hieronder.

Opmerking: vanaf Picasa 3.6 is het ook mogelijk om in dit venstertje aan te geven welke mappen op gezichten moeten worden gescand (zie Personen en gezichten) en zijn de “oogjes” vervangen door blauwe cirkelvormige pijltjes.

picasa3 snelgids mappenbeheer 3A     picasa3 snelgids mappenbeheer 3B   etc.

Opmerking: ook hierbij moet ik mij verontschuldigen dat ik geen eenvoudiger voorbeeld kan laten zien, want normaal gaat het alleen om een paar mappen onder Mijn afbeeldingen.
 
Als je (nog) niets van de mappenstructuur in Windows snapt, is zo’n venstertje onbegrijpelijk. Maar dat ligt dan niet aan Picasa, want je kunt hierin heel precies aangeven wat Picasa moet laten zien (“oogje”), maar ook in de gaten moet houden of er iets verandert, wat Picasa wel moeten laten zien (“vinkje”), maar waarin toch niets meer verandert (dus de mappen van de voorbije jaren) of mappen die niet meer getoond behoeven te worden (“kruisje”).
De werkwijze is dus: map selecteren en dan bedenken of welke van de drie symbooltjes je moet aanstippen. Een hoofdmap zoals Mijn afbeeldingen moet natuurlijk altijd een “oogje” krijgen, want anders maak je ook alle submappen onzichtbaar.

Opmerking: een map die je verwijdert wordt bnatuurlijk ook niet meer in Picasa getoond, maar “Verwijderen uit Picasa” betekent hetzelfde als in Mappenbeheer een kruisje plaatsen.

Zelfs al heb je dit keurig gedaan, kan het toch nog zijn dat je bepaalde afbeeldingen niet ziet. Maar dat heeft dan te maken met secundaire zaken zoals Beeld > Kleine afbeeldingen en met Extra > Opties > Bestandstypen. Aangezien het vrijwel altijd om jpg-bestanden met tenminste 640x480 pixels gaat, zullen zulke aanvullende instellingen zelden nodig zijn.

Opmerking 1: bestanden met minder dan 640x480 pixels zijn meestal “grappige” (van het internet gedownloade) plaatjes van bestandstype gif of jpg. Zij kunnen van pas komen, maar zijn in Picasa van geen enkel belang – daarin gaat om het foto’s van enige kwaliteit.

Opmerking 2: hoewel Picasa overweg kan met raw-bestanden van dure camera’s, zou het toch vreemd zijn dat die gebruikers een niet-professioneel programma gebruiken voor hun hoge kwaliteitseisen. Die vinden toch alleen “Photoshop” goed genoeg.

Opmerking 3: sommige camera’s produceren “filmpjes” van het type MOV. Die kun je alleen zien als je de Windows-versie van Apple-Quicktime op je computer installeert.
 
Je kunt de gekozen instellingen via Extra > Mappenbeheer altijd aanpassen, maar vaak gebeurt dat ook vanzelf. Als je bijvoorbeeld via importeren een nieuwe map aanmaakt voor een bepaalde fotoserie, zal die map in het mappenbeheer vanzelf een “oogje” krijgen.

Ik wil het hierbij laten – ik hoop dat je begrepen hebt dat de verantwoordelijkheid voor een overzichtelijk beheer van je fotomappen helemaal bij jezelf ligt. Maar ook dat Picasa je alle mogelijkheden biedt om dit voor velen toch erg moeilijke onderwerp goed aan te pakken, want dat is in je eigen belang. 
Knoeien kunnen we allemaal, maar iets goed doen is zelfs van onze regering meestal teveel gevraagd.

Zie de Picasa handleiding voor extra informatie zoals Mappenbeheer en Nu jij nog.

Meer over fotografie en foto producten:

Bierviltjes bedrukken - Je eigen foto op een bierviltje.
Workshop natuurfotografie - Leer goede natuurfoto's maken.
Panasonic camera's - overzicht digitale camera's van Panasonic.
Canon camera's - overzicht digitale fotocamera's van Canon.
8 mm film op DVD - 8 mm smalfilm naar DVD digitaliseren.
Hema fotoservice app - iPad app voor afdrukken foto's.
Fotografie opleiding - overzicht van fotografie opleidingen.
Trouwkaart met eigen foto - stijlvolle trouwkaarten online bestellen.
MBO opleiding fotografie - MBO fotografie niveau 4 (AV productie).
Sony camera's - overzicht Sony digitale camera's.

Leveranciers van fotoboeken

Als je er voor kiest om een fotoboek te maken, heb je weer een volgend probleem. Het is erg leuk om een eigen fotoboek te maken. Maar waar bestel je een mooi fotoboek? Op de volgende pagina staan de tien belangrijkste leveranciers van fotoboeken op een rijtje.

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF