Algemeen
Overzicht snelgids
Picasa voor beginners
Picasa installeren
Picasa fotoviewer

Importeren
Foto's van camera
Foto's van scanner

Bewerken - basis
Auto-kleur
Tekst op foto zetten

Bewerken - effecten
Scherper maken
Focus zwart-wit

Ordenen
Sorteren / hernummeren

Presenteren
Afdrukken (printer)
Collages maken
Diavoorstelling
Filmpjes maken
Geocoderen

Exporteren
Foto's e-mailen
Foto uploaden Picasaweb
 

Scannen van foto's met Picasa

De veranderingen in Google Picasa 3.9 spelen voor dit onderwerp geen rol - hoogstens zijn er kleine verschillen in de schermafbeeldingen. Zie Picasa 3.9 en Google+ voor meer informatie en kijk ook eens bij Webalbums via Picasaweb.

Fabrikanten van printers en scanners (vaak gecombineerd) hebben er alles aan gedaan om het moeilijk te maken, maar als je even een (oude) foto wilt scannen en opslaan kan dat via Picasa eenvoudig en snel. Ik ga er daarbij wel van uit dat het “apparaat” al bedrijfsklaar is aangesloten, dus dat de daarvoor minimaal benodigde programma’s al geïnstalleerd zijn.

Opmerking: een combi printer-scanner is nooit geschikt voor negatiefstrookjes of ingeraamde dia’s. Daarvoor heb je een uitgebreidere flatbedscanner zoals de Canoscan 5600F nodig, of de veel goedkopere miniscannertjes zoals van Unovia (bij de kwaliteit daarvan zet ik een ?).

Voorbereiding scan

Leg de foto goed vlak op de glasplaat (dat kan bij in stugge albums geplakte foto’s erg lastig zijn, dus dan moet je het album tijdens het scannen met de hand stevig aandrukken).
Start dan Picasa en kies Importeren (linksboven). Zoek dan jouw “apparaat” via de pijl in het vakje naast Importeren van (bij de linker rode pijl) en constateer dan tot je verbazing dat het (meestal) 2x wordt genoemd, dus welke moet je dan kiezen?
In ieder geval niet die waarbij het woord TWAIN staat, want dan wordt het ingewikkeld. Kies dus de andere, want dan verschijnt er (althans bij mij) een eenvoudig scanvenstertje (bij de rechter rode pijl) in het verder nog lege importvenster van Picasa zoals hieronder:

picasa3 snelgids importeren2 1

Opmerking 1: dit is een eenvoudig en universeel Windows-programmaatje voor scanners (de zogenaamde WIA-driver). De ingewikkelder Twain-driver van de fabrikant is meestal over­bodig, tenzij het om de uitgebreidere instelmogelijkheden voor dia’s of negatieven gaat.

Opmerking 2: bij het scannen van foto’s in drukwerk krijg je altijd een storend raster over het resultaat (hoe beter het drukwerk, hoe fijner het raster). Dan moet je wel de Twain-driver gebruiken omdat je dan een “vereffenings-filter” kunt inschakelen (dat wordt soms ook een “Moiréfilter” genoemd). Het scanvenstertje van HP ziet er bij mij zo uit: 

picasa3 snelgids importeren2 2

Nu terug naar het eenvoudiger venstertje. Klik dan onder het lege grijze vlak op de knop Voorbeeld (Preview) om een snelle proefscan te starten. De eerste keer duurt dat wat langer omdat de scanlamp nog moet opwarmen, maar dan verschijnt de foto (en omgeving) en kun je die globaal inkaderen door de stippellijnen te verslepen, want het fijne correctie­werk komt later wel in Picasa. Dus zoals hieronder links:

picasa3 snelgids importeren2 3A     picasa3 snelgids importeren2 3B

Je kunt bijna alles scannen alsof het kleurenfoto’s zijn, maar je moet even nadenken over de gewenste resolutie. Daar is een simpele vuistregel voor: normale formaten (rond 10x15) 300 dpi, kleine formaten 600 dpi en grotere formaten 150 of 200 dpi (dots per inch). Die instelling is altijd aanwezig, maar zit soms verborgen in een extra venstertje zoals hierboven rechts.

Opmerking 1: onder “zwart-wit afbeelding” wordt hier een normale z/w-foto met grijstinten verstaan, terwijl met “zwart-wit afbeelding of tekst” een afbeelding met alleen zwart en wit wordt bedoeld. Maar oude zwart-wit foto’s hebben vaak een speciale tint (sepia etc.) en die wordt behouden als je ze scant alsof het kleurenfoto’s zijn. Alleen als je een serie uniform van tint (dus “neutraal”) wilt hebben, zou je “zwart-wit afbeelding” moeten kiezen, maar ook dat kun je later in Picasa alsnog doen en dat is verstandiger.
De schuifjes “helderheid” en “contrast” in het extra venstertje kun je beter niet gebruiken, want het getoonde plaatje heeft niets met de werkelijke foto te maken. Deze correcties kun je beter en sneller in Picasa uitvoeren, tenzij het resultaat sterk onder- of overbelicht is. Maar dan deugt de originele foto ook niet en is er toch niet veel moois meer van te maken.


Opmerking 2: ik heb nare ervaringen met scanners met een “tl-buisje” als lichtbron. Kennelijk bevat dit licht zoveel uv-straling dat de witmakers in klassiek z/w- fotopapier er extreem op reageren, waardoor je overbelichte details (bijv. gezichten) krijgt die je niet kunt corrigeren en dat is erg lelijk. Klachten bij HP hebben (waarschijnlijk) niets geholpen en dunne uv-folie van A4-formaat is duur en nauwelijks te vinden.
Kleurenfoto’s vertonen dit nare effect niet of in veel mindere mate en omdat de men meestal weinig klassieke z/w-foto’s heeft (en ook scant), is dit nare effect nauwelijks bekend. Scanners met Leds als lichtbron zoals de Lide-modellen van Canon zullen vermoedelijk van dit nare effect geen last hebben.

Scannen en map kiezen

Daarna kun je op de knop Scannen klikken en na een kleine minuut zie je dan dit resultaat:

picasa3 snelgids importeren2 4

Opmerking: je kunt een gekantelde foto rechtop zetten met de knopjes rechtsonder, maar dat kan later ook nog. Dat geldt ook voor het corrigeren van een scheefstand en het wegsnijden van overtollige zaken. Vandaar dat je het album niet precies “recht” hoeft neer te leggen en dat het inkaderen ook niet zo nauwkeurig hoeft en dat maakt het werken gemakkelijker.

Helaas kun je ook in Picasa 3.8 niet meteen verder om nog meer foto’s te scannen zodat je links een hele verzameling krijgt die je samen kunt opslaan. Je moet dus deze foto eerst opslaan en dat doe je met de knop Alles importeren rechtsonder. Maar dat kun je pas doen nadat je linksonder in het tweede vakje de naam van een map hebt getypt en hierboven heb ik het woord “Scanner” getypt. Dit betekent dat Picasa in de in het eerste vakje aangegeven map “Pictures” een submap met de naam “Scanner” gaat maken en zodra ik dan op Alles importeren heb geklikt, schakelt Picasa om naar het normale bibliotheekvenster waarvan je hieronder een strookje ziet:

picasa3 snelgids importeren2 5

Opmerking 1: het is erg verwarrend dat de map “Mijn afbeeldingen” in Windows-XP en Win­dows-7 of de map “Afbeeldingen” in Windows-Vista hier “Pictures” wordt genoemd – ook in de mappenlijst bij de bovenste rode pijl. Maar in Mappenbeheer en in de Opties van Picasa heet deze map weer gewoon “Mijn afbeeldingen”. Voor beginners dus om van slag te raken.

Opmerking 2: als je al eerder een map met de naam “Scanner” hebt gemaakt (en daarna niet hebt verwijderd), dan moet je deze map de volgende keer in het eerste vakje kiezen zoals hieronder en het tweede vakje leeg laten. Velen zullen hier moeite mee hebben.
Je kunt natuurlijk ook een andere bestaande en al eerder gebruikte map kiezen, zoals een map voor oude familiefoto’s of de jaarmap voor 1970, enzovoort.

picasa3 snelgids importeren2 6

Als dit voldoende is, kun je nu meteen met de ruw-gescande foto aan de slag, want door 2x op de miniatuurfoto te klikken, kom je in het bewerkingsvenster van Picasa terecht en na de gebruikelijke correcties, ziet deze stokoude 7,5x7,5 polaroidfoto er nog best aardig uit:

picasa3 snelgids importeren2 7

Opmerking 1: je kunt dan ook meteen een onderschrift typen zodat de herkomst duidelijk is.

Opmerking 2: de foto is door Picasa automatisch opgeslagen met de eigenaardige bestands­naam “Top.bmp” (de volgende zou dan vanzelf “Top-1.bmp” worden, etc.). In de blauwe balk zie je de nadere gegevens over dit bestand zoals de datum van opslag. Zie Naschrift.

Je hele archief digitaliseren?

Als zo’n foto onderdeel is van een groot project om oude foto’s te scannen, dan staat deze er op een gegeven moment keurig genummerd en gedocumenteerd tussen zoals hieronder. Maar dat is uiteraard wel een kwestie van gestaag en systematisch doorwerken en dat is op zich al een moeilijke en tijdrovende taak die men maar zelden op zich neemt.

De belangrijkste overweging hierbij is meestal louter privé, namelijk dat je het nageslacht niet wil opschepen met de onhandelbare chaos in albums, diadozen, plakboeken en vooral “schoenendozen”, terwijl er toch voor hen veel waardevolle herinneringen aan hun jeugd­jaren en aan oudere familieleden tussen zit die zij ook nog goed hebben gekend. Dat mooie kasteeltje in Frankrijk is dan niet zo belangrijk, maar wel als het hele gezin ervoor staat.

Picasa is bij zo’n grote klus een uitstekende steun, vooral voor afwerken, ordenen en docu­menteren. Maar als je op één avond 100 foto’s wilt scannen, is Picasa niet zo handig omdat je steeds de bovenstaande procedure moet herhalen, dus alsof het steeds om één foto gaat.
Dan is een eenvoudig programma zoals IrfanView beter omdat het er dan alleen maar om gaat om zo snel mogelijk door te scannen en die ruwe bestanden met een voorlopige num­mering op te slaan in een voorlopige map of in een map voor jaargang 1964, enzovoort.

Hieronder zie je een deel van de inhoud van zo’n historische map voor de jaren 1943-1965:

Dus als dat nu geen zinvolle besteding van je “ouwe dag” is, dan weet ik het ook niet meer.

In de Picasa handleiding vind je nog meer informatie bij Dia’s en foto’s scannen.

Naschrift

Sinds de vorige versie van dit verhaal over Picasa 3.1 en verder dezelfde scanner en voor­beeldfoto, is er iets raars gebeurd: het bestand wordt niet opgeslagen als een relatief klein jpg-bestand, maar als een groot bmp-bestand – althans bij gebruik van het eenvoudige scanvenster (als ik het uitgebreide scanvenster gebruik, is het wel een jpg-bestand).
Aangezien ook de automatische naamgeving van dit bestand is gewijzigd in “Top.bmp” (het was image.jpg), moet ik concluderen dat dit aan Picasa 3.8 ligt – tenzij een toevallige upgrade van HP de boosdoener is.

Natuurlijk kan ik in Picasa dit grote bmp-bestand (na bijsnijden ongeveer 2,6 MB) via Expor­teren of via Opslaan als… omzetten in een veel kleiner jpg-bestand in een andere map (het wordt dan een bestand van slechts 140 KB), maar dat moet je dan wel in de gaten hebben en ook leren hoe je met deze “organisatorische complicatie” moet omgaan. Maar daar wil ik nu niet op ingaan (zie bijvoorbeeld Verplaatsen en hernummeren).

Maar er is nog meer informatie in de genoemde “blauwe balk” – allereerst de datum van op-slag (22-3-2010): die zegt natuurlijk niets over de werkelijke opnamedatum, maar als je de laatste bij benadering weet, kun je die nu instellen via Extra > Datum en tijd aanpassen. Ik zou dan 1-10-1964 20:00 hebben ingevuld. Maar er zijn natuurlijk ook veel oude foto’s waar niemand iets achterop geschreven heeft (schande): die kunnen of gewoon in de prullenbak of toch bewaard en gescand als curiositeit omdat je er nog een vage herinnering aan hebt.

De nietszeggende bestandsnaam “Top.bmp” (of image.jpg) kun je natuurlijk ook aanpassen en als het maar om een incidentele scan zou gaan, kan ik er via Bestand > Naam wijzigen (of F2) bijvoorbeeld “Rinus-1964” van maken. Maar als die foto samen met andere oude foto’s uiteindelijk keurig op volgorde in de map 1964 zijn geplaatst, kan ik ze door Picasa automatisch laten nummeren door ze allemaal te selecteren en dan 1964-1 te typen en dan krijgt deze foto vanzelf een bestandsnummer zoals 1964-5 enzovoort. Dat is precies zoals het moet (maar niemand doet) en natuurlijk kun je dan soms wat extra informatie onder de foto typen zoals ik hierboven heb gedaan en kun je ook nog trefwoorden toevoegen.

Dan staat er dat de foto (na bijsnijden) ongeveer 900x900 pixels bevat en dat betekent dat ik toch een te lage scanresolutie (300 dpi) heb gekozen, want je moet ernaar streven dat de langste zijde tenminste 1500 pixels bevat (dus ik had dit “kleinere formaat” inderdaad met een instelling op 600 dpi moeten scannen). Waarom? Omdat de foto een flink scherm moet kunnen vullen en omdat je er misschien een betere 10x15 afdruk van wilt (laten) maken.

Dus rekening houdend met al deze bijkomende zaken, is scannen toch een kunst apart.

16 mm of 8 mm smalfilm naar DVD

Heeft u naast dia's en oude foto's ook oud filmmateriaal zoals 8 mm smalfilm wat u wilt digitaliseren? Kijk dan eens bij het artikel over het digitaliseren van smalfilm op deze site. Er wordt uitgelegd hoe het scannen van film in z'n werk gaat. Kijk ook eens bij het artikel over de voordelen van digitaliseren van foto's, films en dia's.

Foto bewerken

Er worden tegenwoordig ontzettend veel digitale foto's gemaakt doordat vrijwel iedereen een digitale camera heeft. Ook met de smartphone worden te pas en te onpas foto's gemaakt.
Deze foto's zijn niet altijd van de juiste kwaliteit. Veel mensen willen daarom hun foto's bewerken. Dat kan eenvoudig met een fotobewerkingsprogramma. Het liefst wil men natuurlijk gratis foto's bewerken.

Picasa

Een goed programma daarvoor is Picasa van Google. Je kunt gemakkelijk Picasa downloaden en installeren en daarna je afbeeldingen bewerken. Er zijn allerlei effecten en instellingen mogelijk met het programma Picasa.

Picasaweb

Picasa heeft een eigen functie voor het maken van een foto website. Deze functie heet Picasaweb of Picasa webalbum en is erg populair. De Picasa webalbums kunnen openbaar of privé ingesteld worden. Je kunt dus ook gemakkelijk je foto's aan familie of vrienden laten zien.

Foto bewerken App - top 5 foto Apps

Veel foto's worden tegenwoordig gemaakt met een smartphone of tablet. En dan wil je natuurlijk gemakkelijk de foto's bewerken voordat je ze met je vrienden deelt op Instagram of Facebook. Het bewerken van een foto kan gemakkelijk met een foto App zoals de Instagram App of Afterlight.

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF


Meer over dit onderwerp

S scanner -> sluitertijdScanner scherptediepte sluitertijd - uitleg begrippen
1. BasisopleidingFotovakschool - Basisopleiding fotografie
FototasFototas: uw camera veilig meenemen in een fototas