Algemeen
Picasa handleiding
Intro Picasa
Picasa installeren
Picasa 3.9 NL Google+
Picasa 3 downloaden
Functionele gids
Werkvolgorde in Picasa
Is je scherm wel goed?
Is vierkant wel vierkant?

Alfabetische gids
Afdrukken 1 (bestellen)
Afdrukken 2 (printen)
Albums
Back-up
Bestanden en meer
Blogger
Bijsnijden
Cadeau-cd
Collage maken
Corrigeren
Delen foto
Diavoorstelling
DPI uitleg
Effecten
E-mail 1 (bijlagen)
Exporteren
Film
Formaat vergroten
Formaat verkleinen
Geocoderen
Histogram
Importeren
JPEG
Kleurtemperatuur
Labels (tags)
Locaties
Mappenbeheer
Mapweergave
Naamlabels
Naam wijzigen
Onderschriften
Opslaan
Opties
Personen
Posters printen
RAW
Recht maken
Retoucheren
Rode ogen
Screensaver en meer
Sneltoetsen
Sorteren
Tekst toevoegen
Undo (ongedaan maken)
Uploaden
Verplaatsen en meer
Verbergen of verwijderen
Webalbums
Weergave
Zoeken en meer
Zwart-wit

Bijlagen
Dia's en foto's scannen
Fotoboek of fotoalbum
Goed delen
Nu jij nog?
Perspectiefcorrectie
Windows Fotogalerie
Photology ook niet

Picasa 4
Picasa 4 downloaden
filmpje-filmmaker
Google Photo
Picasa nederlands
Picasaweb Picasa 4

Picasa archief
Picnik via Picasa
Apple toch beter?
Picasa 3.6 NL
Picasa 3.8 NL Picnik
Picasa 3 boeken
Toch maar Adobe?
 

Picasa 3 boeken van Visual Steps en anderen

Met het per 1 april 2009 verschenen boek Digitale fotobewerking met Picasa vult Studio Visual Steps van de bekende Addo Stuur een grote leemte: in de boekwinkel wel een kast vol over Adobe Photoshop CS, maar tot dan nooit iets over het inmiddels zo beroemd en populair geworden gratis fotoprogramma Picasa van Google – toch geen grote onbekende.

Opmerking: het boek is echter niet geschreven door Addo Stuur, maar door Henk Mol en het betreft de Nederlandse Picasa-versie 3.1 (voor versie 3.6 zie verder).  

Deze leemte is de laatste jaren prima opgevangen door de Picasa-handleiding op deze web­site, maar veel mensen prefereren toch een boek – zeker de senioren voor wie de naam van “Addo Stuur” vaak zeer vertrouwd is. En het is een boek dat nog meer dan deze website op de details van allerlei handelingen in gaat op de bekende (enigszins irritante) manier van de Visualsteps-methodiek.

Het is bovendien in kleur en daardoor veel aantrekkelijker dan de oude "grijze" boeken van “Addo”. Dus voor bijna 23 euro toch veel waar voor je geld (ruim 200 pagina’s als paperback en die blijft bij je computer redelijk open liggen).

picasa3 handleiding picasa-boek 1

Zie http://www.visualsteps.nl/picasa/

Opmerking 1: exclusief voor leden van Seniorweb was al eerder een dunnere uitgave over Picasa 2 van dezelfde auteur verschenen, maar dat boekje haalt het niet bij deze uitgave.

Opmerking 2: in een recente nieuwsbrief wordt het verschijnen gemeld van een Visuele stappengids voor Picasa van 160 pagina’s en dat is wellicht een handige aanvulling op bovenstaand boek, maar misschien ook op deze website. Zie verder. 

Oordeel

Maar is het ook een goed boek? Ja omdat het erg duidelijk is en vrijwel aan alle belangrijke onderwerpen voldoende aandacht besteed.
Nee omdat aan de volgorde van onderwerpen geen logisch stappenplan ten grondslag ligt. 
Dat komt zowaar nog even als “mosterd na de maaltijd” op pagina 201&202 aan de orde, maar dan is het kwaad al geschied, want zoals in zoveel computerboeken wordt vrijwel alles gepresenteerd als op zichzelf staande tips&trucs, waar je zo nu en dan wel eens gemak van zou kunnen hebben.

Maar bij het werken met foto’s gaat het eerst om een helder stappenplan en pas daarna om de extraatjes: hoe maak ik een foto-cd, hoe zet ik foto’s op het internet, hoe bestel ik afdrukjes bij het Kruidvat, enzovoort (zie Werkvolgorde in Picasa ).
En het gaat niet alleen om een helder stappenplan voor de echte beginners, maar ook om een plan voor mensen die al enkele jaren bezig zijn en door het gebruik van onhandige program­ma’s en oppervlakkige kennis reeds een zeer rommelige verzameling op hun computer hebben veroorzaakt, want dat kan er met Picasa niet beter op worden - tenzij je weet hoe je dat aan moet pakken (zie Nu jij nog? ).

Opmerking: dat is deels ook het probleem van de handleiding op deze website, maar daarin wordt wel veel meer aandacht besteed aan de rol van een bepaald onderwerp binnen het gehele proces van verstandig fotobeheer. 

Snelle Kees

Een voorbeeld van een wereld van verschil: Kees komt thuis met ongeveer 500 foto’s van een rondreis, “kwakt” ze even op zijn computer (de allerslechtste heeft hij immers al op zijn camera gewist) en brandt ze op een cd en klaar is Kees! Dat heeft hem hoogstens een half uur gekost en daar heeft hij doorgaans geen boek bij nodig.
Klaartje heeft er misschien wat meer moeite mee en daarvoor zal zo’n boek misschien wel een uitkomst zijn. Maar daarna hebben we dit project dus weer gehad – op naar de volgende reis met misschien wel een opbrengst van 1000 foto’s – het kan niet meer met minder!

Zorgvuldige Kees

Nu hetzelfde verhaal, maar met een ander soort Kees: die voegt die 500 foto’s weloverwo­gen toe aan de foto’s die al in zijn jaarmap voor 2009 staan en gaat ze daarna nog eens zorgvuldig op zijn grote scherm bekijken en dan de minder goede of overbodige foto’s ver­wijderen. Dan heeft hij er nog ruim 300 over en die gaat hij stuk voor stuk door middel van kleine correcties optimaliseren en zonodig van korte onderschriften voorzien, want de vreemde namen van bezochte plaatsen en andere bijzonderheden zijn we snel vergeten.

picasa3 handleiding picasa-boek 2

Daarna gaat hij de volgorde nog wat herschikken om een mooiere presentatie te krijgen en vervolgens gaat hij de serie in aansluiting op de reeds aanwezige foto’s hernummeren. Dan maakt hij er een nieuw album Turkije voor en gaat hij misschien nog trefwoorden invoeren.
En voor het op cd branden weet hij uit ervaring dat men na 100 foto’s gaat geeuwen, dus ex­porteert hij de hele serie en maakt daaruit een selectie om er een korte, maar karakteristieke serie van te maken. En omdat hij ook uit ervaring weet dat dvd-spelers vaak moeite hebben om die foto’s in de juiste volgorde te vertonen, hernummert hij die serie nog even opnieuw voordat hij ze op cd gaat branden. Applaus voor deze Kees!

Kwaliteit

Natuurlijk heeft deze klus de “Zorgvuldige Kees” vele uren gekost, maar dan is er wel een wereld van verschil in kwaliteit - zowel op zijn computer als op die cd - ten opzichte van het gebruikelijke “zooitje-ongeregeld” van de “Snelle Keezen” van deze wereld.

Maar “Zorgvuldige Kees” heeft zijn manier van werken wel helemaal zelf moeten uitdokteren (hopelijk met wat hulp van deze website) en zou daarbij ook aan dit nieuwe boek weinig steun hebben gehad. En daarom is dit boek – ondanks de potentieel goede inborst – toch weer een gemiste kans om Nederland een beetje op te voeden.
Normaal komt wijsheid met de jaren, maar dat is toch bij de computerende senioren (de voornaamste doelgroep voor dit boek) zelden het geval.

Opmerking: het is niet allemaal “kommer en kwel”, want “in de marge” worden in dit boek vaak verstandige opmerkingen gemaakt, maar ook die staan los van een stappenplan. 

Stappengids

Het gaat hier om de pas uitgekomen Visuele stappengids Picasa van oktober 2010. Dit betreft hier dus een uitgave voor Picasa 3.6 en nog niet voor versie 3.8 die ongeveer tegelijk beschikbaar is gekomen: dat is geen groot bezwaar, maar toch een bezwaar. Het is een boekje in A5-formaat met 160 pagina’s voor de prijs van 13 euro. Hieronder zie je de omslag:

picasa3 handleiding picasa-boek 4

Het is een stug boekje, dus het blijft bij je computer niet goed openliggen en dat is erg lastig. Het bevat heel veel picto-plaatjes, maar (te) weinig grotere schermafbeeldingen en die zijn te klein. Je moet dit boekje dus niet als een lesboek zoals de hiervoor besproken basisgids be­schouwen, maar als een redelijk overzichtelijke samenvatting van honderden handelingen met zeer summiere toelichting. En daardoor kan dit boekje bij die basisgids (maar dus ook bij deze website) toch een handige aanvulling zijn om even snel te kijken hoe je alweer van A naar B moet. Maar is het ook een goed boekje?

Als je onder een stappengids verstaat hoe je een bepaald computerprogramma moet leren gebruiken, kom je bedrogen uit. Want voor goed gebruik moet je begrijpen waarom de ene keer stap A moet nemen en een andere keer beter stap B of misschien toch stap C.
Bijvoorbeeld: afgezien van alle specialiteiten beschrijf ik in Werkvolgorde in Picasa in 5 stap­pen hoe je je nieuwe foto’s op een fatsoenlijke manier op je computer krijgt – met nadruk op fatsoenlijk – dat wil dus zeggen: niet zoals gebruikelijk. Die 5 stappen zijn de grote lijnen, maar als ik die zou uitsplitsen, kom ik misschien wel op 50 ministapjes die in een vaste volgorde uitgevoerd moeten worden en waarvan er hoogstens 10 vrijblijvend (optioneel) zijn, bijvoorbeeld het al dan niet benoemen van de gezichten of het gebruik van trefwoorden.

Dat wil dus zeggen: als je van die stapjes afwijkt, doe je het onfatsoenlijk – niet omdat ik dat vind, maar omdat het dan geen zin heeft om Picasa te gebruiken en omdat je verzameling dan over 5 jaar onvermijdelijk een onherstelbare puinhoop geworden zal zijn. Misschien dat je dat geen lor kan schelen, maar waarom fotografeer en bewaar je dan alles?

Opmerking: het idee dat gebruikers van Adobe-programma’s het wel beter zullen doen, slaat nergens op: zij kunnen hoogstens ingewikkelder trucs met bepaalde foto’s uithalen dan in Picasa mogelijk is, maar dat zijn incidentele specialiteiten. Maar om een fatsoenlijke foto­verzameling op te kunnen bouwen, hebben zij ook een vast stappenplan nodig (zij noemen dat “workflow”) om hun dure programma efficiënt en optimaal te benutten.

Net zoals een stringente workflow in de basisgids ontbreekt, ontbreekt die helaas ook in de stappengids. Maar de redacteuren hebben wel geprobeerd een indeling in 10 groepen te maken, al is de volgorde daarvan en daarbinnen tamelijk willekeurig. Maar die indeling betekent wel dat je redelijk snel iets kunt vinden, tenzij je totaal niet weet waar je heen wilt.

Bijvoorbeeld: je moet je al bewust zijn dat je een foto die je in Picasa ziet (bewerkt of onbe­werkt) niet mag verpesten door ingrepen met een ander programma, dus dat je soms met een kopiebestand moet werken. De vraag is dan: hoe maak je (via Picasa) een kopiebe­stand? Gelukkig vind je dan in de index een verwijzing naar “kopie opslaan” en rond pagina 59 vind je dan zoveel verschillende mogelijkheden, dan het voor een leek best moeilijk zal zijn om daaruit een verstandige keuze te maken – maar je bent op de goede weg. Alleen: je moet wel eerst op het idee komen dat je een “kopiebestand” nodig hebt.

Omdat ik uit vele jaren huisbezoek en leservaring weet dat men zelden weet wat men doet, kan ik niet inschatten of dit boekje hen sneller op het goede spoor zal zetten dan de basis­gids omdat een behoorlijke basiskennis toch onontbeerlijk is en die ontbreekt vrijwel altijd.

Maar de redacteuren verdienen een pluim voor hun doorzettingsvermogen en ze mogen met mij contact opnemen voor een betere tweede druk. Ik vind het echter volslagen overbodig en zelfs storend om simpel in een zinnetje zoals “Klik op Doorgaan” het pictogram te tonen van de knop waarop het woord “Doorgaan” is vermeld en dat geldt ook beeldschermtekst zoals "Aangepaste beeldverhouding toevoegen” - dat mag best in gewone iets vettere letters. Je moet de “visuele stapjes” niet te ver doorvoeren, dat wordt kinderachtig. Want de gevol­gen van die stapjes worden niet gevisualiseerd: daarvoor heb je toch weer de basisgids of deze website nodig. En op deze site vind je wel hoe het beter kan – inclusief waarom!

Conclusie

Het heeft geen zin om op allerlei details in te gaan – je moet maar eens gaan bladeren.
Deze website is beter – al zeg ik het zelf. Dus: “wie deze schoen past, trekke hem aan”!

Opmerking 1: bij uitgeverij Bruna is er ook een aardig en zelfs iets goedkoper boek (dat komt omdat er geen kleur wordt gebruikt) over “Foto’s bewerken en afdrukken voor senioren” verschenen. Maar daarin worden slechts 25 pagina’s aan Picasa besteed en het merendeel aan het vreselijk sombere Photoshop Elements – een programma dat 90 euro kost en voor 90% van de senioren een (te) zware dobber zal zijn.

Opmerking 2: ook bij uitgeverij Easy Computing is onlangs een Snelgids Picasa verschenen voor slechts 12,95 euro. Het woord “snelgids” suggereert een oppervlakkig boekje, maar dat is toch niet het geval. In ongeveer 130 pagina’s biedt het een goed en minder truttig alternatief voor het dure Picasaboek van Visual Steps, al zijn de afbeeldingen vaak wat aan de kleine kant. 
Maar ook deze auteur is er niet in geslaagd om een duidelijk werkplan te bieden, want hij laat zonder "blikken of blozen" zien dat hij 997 mappen heeft en met zo'n chaos in huis mag je geen boek schrijven.
Maar als je meer vertrouwen hebt in een boek dan in een website, dan verdient deze goedkope gids de voorkeur - mits je over mijn kritiek je schouders ophaalt.

Naschrift

Het niet beschrijven en laten zien hoe je met Picasa op een systematische manier de basis legt voor het opbouwen van een mooie fotoverzameling is bijna een misdrijf, want deze boeken zullen immers vaak bij allerlei computer-cursussen in Nederland en Vlaanderen worden gebruikt. 

Dit betekent dat noch de leraren wordt gewezen op een aanpak die uitstijgt boven hun eigen beperktheid, noch de cursisten (die in principe van toeten nog blazen weten en waarschijnlijk door hun omgeving al op het verkeerde been zijn gezet) op een gezonde basis.

Hoe het wel kan, wordt hieronder samengevat:

picasa3 handleiding picasa-boek 3

Opmerking: de hierboven getoonde schermafbeelding is van de nieuwe versie 3.6 (toen nog in het Engels).

Afgezien van een paar mappen voor “ditjes en datjes”, bestaat mijn verzameling uit 5 jaarmappen van mijn digitale camera en in de hoofdmap “Analoog” nu 26 jaarmappen met oude foto’s en daar komen er van lieverlee nog 16 bij. In totaal dus veel minder dan 100 mappen en dat is al erg veel, want de meeste mensen hebben natuurlijk alleen foto’s van de afgelopen jaren op hun computer en dan hebben ze aan 10 mappen al meer dan genoeg. En in die mappen moet het ook op orde zijn!

Het gaat hier ook om veel meer foto’s dan gebruikelijk, namelijk ongeveer 20.000. Dat is wel veel, maar toch geen bende en het is niet moeilijk om het ook zo te doen (zie Werkvolgorde), maar wel moeilijk om dat nog voor elkaar te krijgen als het al een bende is omdat je niet uit zo’n boek of op je cursus hebt geleerd om goed te beginnen. Zie ook: Simpeler kan niet.

Auteur: Rinus Alewijnse

Cursus fotografie

Wil je meer weten over fotografie, dan kun je de fotografie cursus doornemen. Je krijgt allerlei tips over thema's als belichting, compositie, gebruik van lenzen enzovoort. Daarnaast is er een speciale cursus natuurfotografie beschikbaar. In die cursus staan specifieke tips voor als je in de natuur wilt fotograferen.

Deze pagina als pdf-bestand Open deze tekst als PDF


Meer over dit onderwerp

Natuurfotografie cursusNatuurfotografie - gratis tips en cursus natuurfotografie!
Tamron lenzenTamron - overzicht Tamron lenzen - oa macro lens
Tekst toevoegenTekst toevoegen in Picasa